András TiborBaráth Juliannané, Baráth Julianna, Somorján született (mai Szlovákia) 1919. október 19-én. Édesapja asztalos mester volt, a család gyökerei a középkorig nyúlnak vissza.András Tiborné

Öten voltak testvérek, négy lány, egy fiú, ő volt a negyedik a sorban.  1939. május 30-ával népiskolai tanítói érettségi bizonyítványt szerzett Pozsonyban az Orsolya nővérek római katolikus magyar nyelvű tanítóképző intézetében. 1941-ben Zselickisfaludon volt református segédtanító. 1942-ben Deákiban osztatlan iskolai osztályban tanított. Később, még a háború vége előtt – a Bécsi döntés után – Hármaspatakon tanított szlovák anyanyelvű gyerekeket. 1946-ban Magyarországra szökött, hogy magyarul taníthasson. Az állampolgárság megszerzése után Debrecenben tanított. 1953-ban orosz szaktanári oklevelet szerzett, és nyugdíjazásáig általános iskolában tanított orosz nyelvet. Sokáig dolgozott a Bp. IX. kerületi Mester utca 19 (illetve Ipar utcai) általános iskolában, nyugdíjasként pedig a Somogyi Béla utcában. 1950-ben férjhez ment András Tibor festőművészhez. 1950-től a József krt.- on  lakott férje 2000-ben bekövetkezett haláláig. Két gyermeket nevelt föl. Élete utolsó éveit Pomázon, fia házában töltötte, ahol fia és menye ápolta egészen haláláig (2016. április 27) Életében hívő református volt, az utolsó hetekben ágyhoz kötött betegként időnként énekelt, olykor egyházi énekeket.

Mrs. Tibor Andrásné (Julianna Baráth) born in Somorja (today Slovakia), October 19, 1919. His father was a carpenter; the family's roots go back to the Middle Ages. There were five brothers, four girls, one boy, the fourth in the line. On May 30, 1939, she received a Baccalaureate Teacher Certificate at the Orsolya Nurses Roman Catholic Teacher Training Institute in Bratislava. In 1941 Zselickisfaludon was a Calvinist assistant teacher. In 1942 she taught in an undivided school in Deáki. Later, before the end of the War II. - after the Vienna decision - she taught Slovak-speaking children in Hármaspatak. In 1946 she escaped to Hungary to teach in Hungarian. After acquiring citizenship she taught in Debrecen. In 1953, she received a Russian diploma in teaching and taught Russian at primary school until his retirement. She worked for a long time at Bp. district Mester utca 19 (or Ipar utca) in elementary school and as a pensioner in Somogyi Béla street. In 1950 she married Tibor András painter. From 1950 she lived in József krt. until his death in 2000. She raised two children. Her last years of life were spent in Pomáz, his son's house, where she had nursed his son and daughter-in-law until his death (April 27, 2016).